BørneIntra v2.19

Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Rådhuspladsen 25450 Otterup

Velkommen til BørneIntra

Her kommer BørneIntra

Kære forældre

Velkommen til BørneIntra i dit barns dagtilbud i Nordfyns Kommune.

På BørneIntra kan du få information om hverdagen i dagtilbuddet, se billeder og kommunikere direkte med de andre forældre og personalet i Børnehuset/Dagplejen. Du slipper for løse sedler og afkrydsningsskemaer på opslagstavlen. Fremover kan du give beskeder, afkrydse ferie o.s.v. hjemmefra gennem BørneIntra..

Vi håber, at du kommer godt i gang med systemet og får glæde af de nye muligheder.

Hvis du har spørgsmål til BørneIntra kan du kontakte superbrugeren i dit barns dagtilbud.

 

 

Seneste nyhed...

TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAGPLEJE

Info til forældre med børn i dagplejen vedr. fradrag i forældrebetalingen - holdt hjemme i dagplejen

 

Den 20. december 2018 har vi modtaget orientering fra Børne- og Socialministeriet om dagtilbudslovens regler vedrørende tilskud og egenbetaling i dagtilbud.

 

Det er ministeriets udgangspunkt, at der ikke med hjemmel i dagtilbudsloven kan ske reduktion af egenbetalingen til forældre med børn i dagpleje.

 

Nordfyns Kommune har derfor truffet beslutning om, at ophøre med denne ordning pr. 1. maj 2019.

 

Dette bevirker, at det fremadrettet bliver uden fradrag i forældrebetalingen, når forældre vælger at holde deres barn hjemme og ikke benytte sig af muligheden for gæsteplads.

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    KMD's App til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

    23-10-2014