BørneIntra v2.15

Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Rådhuspladsen 25450 Otterup

Velkommen til BørneIntra

Her kommer BørneIntra

Kære forældre

Velkommen til BørneIntra i dit barns dagtilbud i Nordfyns Kommune.

På BørneIntra kan du få information om hverdagen i dagtilbuddet, se billeder og kommunikere direkte med de andre forældre og personalet i Børnehuset/Dagplejen. Du slipper for løse sedler og afkrydsningsskemaer på opslagstavlen. Fremover kan du give beskeder, afkrydse ferie o.s.v. hjemmefra gennem BørneIntra..

Vi håber, at du kommer godt i gang med systemet og får glæde af de nye muligheder.

Hvis du har spørgsmål til BørneIntra kan du kontakte superbrugeren i dit barns dagtilbud.

 

 

Seneste nyhed...

NYT PLADSANVISNINGSSYSTEM PR. 1. JANUAR 2017

Nemmere at booke en insitutionsplads

Læs nærmere her: https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Boernepasning 

Alle børn står som udmeldt pr. 31.12.16 på Digital Pladsanvisning men de er indmeldt i det nye Bookingsystem fremadrettet.

OBS! OBS! OBS! OBS!

Pga. af overgang til nyt Pladsanvisningssystem vil der IKKE blive sendt opkrævninger ud for januar måned 2017 men der vil blive opkrævet for både januar og februar den 1.2.2017.

For jer der har betalingen tilmeldt PBS vil denne fortsætte uændret når opkrævningen kommer til betaling den 1.2.17.

Dette gælder for børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/SFO-klub og juniorklubber.

SE FOLDER DER FORTÆLLER HVORDAN

 

 

Opslagstavle...

  •  Opslagstavleikon

    KMD's App til BørneIntra er tilgængelig i AppStore og PlayButik.

    23-10-2014