BørneIntra v2.19

Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Rådhuspladsen 25450 Otterup

TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAGPLEJE

 

Info til forældre med børn i dagplejen vedr. fradrag i forældrebetalingen - holdt hjemme i dagplejen

 

Den 20. december 2018 har vi modtaget orientering fra Børne- og Socialministeriet om dagtilbudslovens regler vedrørende tilskud og egenbetaling i dagtilbud.

 

Det er ministeriets udgangspunkt, at der ikke med hjemmel i dagtilbudsloven kan ske reduktion af egenbetalingen til forældre med børn i dagpleje.

 

Nordfyns Kommune har derfor truffet beslutning om, at ophøre med denne ordning pr. 1. maj 2019.

 

Dette bevirker, at det fremadrettet bliver uden fradrag i forældrebetalingen, når forældre vælger at holde deres barn hjemme og ikke benytte sig af muligheden for gæsteplads.

Sidst ændret d. 27-03-2019