Referat  fra  Forældrerådsmødet  d. 25/4 – 19.

 

Tilstede: Jeanett, Lars, Christina og Birgit

 

Velkommen til nye medlemmer – konstituering – Tavshedserklæring

Jeanette fortsætter som Formand.

 

1). Orientering fra Græshoppen:

     Personalesituationen – børnetal – kommende arrangementer –

Der bliver ansat en ny pædagogisk teamleder fra 1/8. Skal være 27 timer på stuen og 10 timer med ledelse. Der findes en løsning på evt. manglende timer. Lasse flytter til Mini Max.

Der starter 2 nye børn d. 1/5. Resten af året 26 børn. 2020 er der 2 børn der er skrevet op.

D. 1/3-20  er der 17 børn / juni 18 børn

Arrangementerne er skrevet på børneintra.

Hvis der er behov for en arbejdslørdag, vil forældrerådet gerne stå for denne med efterfølgende ”Grillhygge”

 

2). Legeplads – renovering

     Dato for beplantning ( AK)

Ulla er ved at undersøge om der er mulighed for et nyt skur.

D. 6/5 kl. 8.00 kommer Keld fra park og vej og gennemgår legepladsen sammen med Ulla vedr. beplantning.

Forældrerådet vil gerne fortsætte med at friske op på legepladsen.

 

3). Gennemgang og evt. kommentar/punkter til bestyrelsen

Vi havde ingen kommentar til bestyrelsesdagsordenen.

 

4). Eventuelt.

Hvorfor har vi kun faktor 15 solcreme  - Kræftens bekæmpelse anbefaler kun op til faktor 15.

Malet badeværelser: Det står i bero til efteråret.

Minus drikkekrus på badeværelset: Det fungerer fint med skammel og krus i køkkenet.

Forældrene er glade for de mange billeder der kommer på børneintra.

Røgalarm: Det har vi ikke. Det bliver bragt i orden.

 

Næste fælles møde: 28/11 – 2019.

 

Referent: Birgit