BørneIntra v2.16

Legestue grupper i Distrikt Bogense og gæstedagplejeren

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i distrikt Bogense

 

Tilstede var: Signe bst. medlem, Camilla bst. medlem, Christina bst. medlem, Maria suppleant, Frida suppleant, Jette personale rep. dagplejen, Christina personale rep. Børnehus samt Mette dagtilbudsleder.

 

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Christina, formand

Signe, næstformand

Camilla, bst. medlem.

 

Det blev besluttet at suppleanterne gerne må deltage i møder og andre arrangementer hvis det er muligt.

 

Der blev givet information om bestyrelseskursus og børnetopmøde.

 

Sidste års forretningsplan blev gennemgået og det blev besluttet at den skal tage op på næste bst. møde.

 

Det blev besluttet at kostpolitik og fødselsdage skal op på næste bst. møde.

 

Bestyrelsesmøder i 2017.

  • 25. april
  • 22. august
  • 10. oktober
  • Alle dage kl. 19.00 i Børnehuset Skoven

 

Der kan efter behov aftales flere bestyrelsesmøder.

 

Referat. Mette

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag