BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Til forældre med børn i dagplejen.

Til orientering.

Først i juni har Regeringen og myndighederne som led i indsatsen mod spredning
af COVID-19 taget beslutning om at forlænge nødbekendtgørelsen for dagtilbud
frem til d. 1. august 2020.
Det betyder, at vi stadig skal følge de sundhedsfaglige anbefalinger om blandt
andet ekstra rengøring ude i de enkelte dagplejehjem.
Derfor fastholder vi nuværende ramme og vilkår for dagplejens åbningstid.
Frem til begyndelsen af august vil rammen altså være, som I kender den nu.
Det betyder, at jeres dagplejer fortsætter med en reduceret åbningstid for at have
tid til rengøring efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Skulle Regeringen og myndighederne komme med konkrete tiltag, der kan have
betydning for kommunens udmeldte ramme, vil I blive informeret hurtigst muligt.


God sommer til jer alle.


Venlig hilsen
Gitte Høj Nielsen
Skole- og Dagtilbudschef

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag