BørneIntra v2.17

Børnehuset Birkemose

Billede

Børnehuset Birkemose er en del af distrikt Søndersøs dagtilbud. Vi er beliggende midt i Søndersø by på en tidligere gård.

Afd. Birkemose er normeret op til 60 børn. Børnene er fordelt på 2 stuer: Solsikken og Ørnereden (de ældste).

Afd. Birkemose er DGI certificeret som Leg- og bevægelsesbørnehave.

Vi har en dejlig stor, veletableret legeplads med ”skov” til, som børnene nyder godt af.

Vi arbejder løbende på at indrette legepladsen med fokus på samvær, leg og bevægelse. Vi etablerer nogle mindre rum på legepladsen, hvor børnene kan lege i mindre grupper lidt adskilt fra de store grupper. Dette for at tilgodese de forskellige behov, som børnene i institutionen har.

 

Specialtilbuddet Tigerhuset er et dagtilbud under § 32 i Srviceloven. Tigerhuset har plads til 12 børn, og ligger på samme matrikel som Børnehuset Birkemose. Vi har fælles legeplads og personalefaciliteter, hvilket giver mulighed for samarbejde i hverdagen. Tigerhuset er en del af distrikt Søndersøs dagtilbud, men modtager børn fra hele kommunen.

Læs mere om Tigerhuset i "vælg selv" menuen i venstre side eller på Tilbudsportalen.dk