BørneIntra v2.19.1

Dalskovreden

Dalene 42Roerslev5450 Roerslev

Tlf.: 64871010

Hjemmesiden flytter.

Skiftende billeder

http://kystskolen.skoleporten.dk/sp

 

Bærnehuset Dalskovreden er overgået til landsbyordning og er derfor, sammen med børnehuset Sporvognen og  børnehuset Sneglen lagt ind under Kystskolens ledelse, derfor flyttes siden i løbet af efteråret 2016 til ovenstående link.

I Dalskovreden ønsker at vi skabe et miljø der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig så godt som det kan, via læring, omsorg, forældreindragelse og kompetente medarbejderer.
I Dalskovreden er inklusion og anerkendende tilgang det bærende fundament, både i det pædagogiske arbejde med børnene og i vores samarbejde med forældre, kollegaer og andre der kommer i institutionen.
Vi ønsker at kunne rumme og inddrage de forskelligheder som børnegruppen indeholder i et ligeværdigt fællesskab.
Vi ser muligheder frem for begrænsninger og har en positiv tilgang til hverdagen og dens udfordringer.
Vi ønsker at vores fysiske rum skal være medvirkende til den inkluderende pædagogik. Derfor prøver vi at skabe små rum i rummene og indrette både vores inde- og uderum, så det giver lyst til udforskning.
Vi vægter forældresamarbejdet meget højt og i vores samarbejde med forældrene har vi fokus på ligeværdig dialog, åbenhed og respekt. Vi ser familien som en helhed og tager udgangspunkt i de ressourcer og behov, der er i den enkelte familie.
Sammen kan vi styrke barnets kompetencer og muligheder.