BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kastaniegården

Skiftende billeder

 

Kastaniegården ligger centralt i Otterup by.

Ligger tæt på biblioteket - aktivitetscenter for ældre og nabo til aktivitetshuset for børn mellem 9 – og 18 år.

Børnehaven består af et gammelt hus, som er udvidet med en nyere afdeling. Vi har plads til ca. 70 børn. I Kastaniegården er der ligeledes en gæstegruppe for dagplejebørn, som kan modtage op til 10 børn.

Vi har en helt ny legeplads med mange udfordringer, samt en god beplantning med høje og lave træer, hvor børnene kan kravle – gemme sig og meget andet.

 

Organisering/kendetegn:

 

Børnehaven er opdelt i 4 børnehave grupper, samt en gruppe til gæsteplejen.

Langt de fleste børn kommer direkte fra dagplejen, derfor har vi organiseret os sådan, at vi har meget fokus på de mindste børn, som ikke har erfaring i at være i større gruppen. Derfor har vi en ”startgruppe”, som vi kalder Fiduserne. De modtager alle nye børn. Opgaven i Fiduserne er bl.a. at lære børnene og forældrene hvad det vil sige at gå i børnehave.

Det er vores opfattelse, at kulturen i dagpleje kontra børnehave er stor og som følge deraf, har vi særlig fokus på denne overgang.

Fidusgruppen er en mindre og lukket gruppe, med lidt flere personaletimer end de øvrige grupper i huset.

Derudover har vi 3 gruppen som alle hedder Spilopperne. Spilopperne er i princippen en gruppe, hvor børnene kan opholde sig, hvor de selv ønsker eller hvor deres bedste venner er.

Der er dog vores erfaring, at alle har brug for en tryghedsbase med en følelse af, hvor man høre til. Derfor er Spilopperne delt op i 3 spisegrupper, således at børnene normalt, altid spiser i den gruppe hvor de ”mest” høre til. Der er tilknyttet fast personale til de enkelte grupper, som også har det pædagogiske ansvar for at alle børn trives i gruppen.

Ide i denne opdeling er, at børnene kan have brede relationer på tværs af grupperne.

På personalesiden er ideen, at få en meget fleksibelt og flytbar personalegruppen, som udnytter deres resurser bedste muligt på tværs af traditionellen stuer i børnehaver.

Traditionelt har det vist sig at ”stuer” med tiden lukker sig om sig selv, hvilket ikke altid er positivt.

Vi ønsker stor åbenhed for børnene, samt at personalegruppen fremtræder en gruppe, hvor man let udveksler erfaring o. lign..

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag