BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Børnehuset Mælkevejen er en del at distrikts Søndersøs dagtilbud.

Vores kerneopgave:

  • Skabe trygge og udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.

 

BørnehusetMælkevejen er beliggende midt i Søndersø by.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 3 grupper - Frøene som er for de yngste vuggestuebørn, Spirene som er for de ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn samt Blomsterne som er for de ca 4-5 årige børnehavebørn.

Vi har en dejlig stor, veletableret legeplads med en lille ”skov”, som børnene nyder godt af.

Vi arbejder løbende på at indrette legepladsen med fokus på relationer, leg og læring, for at tilgodese børnenes forskellige interesser og behov.

Vi er en del af "program for læringsledelse" hvis formål er kvalitetsudvikling af dagtilbud.

 

Seneste nyhed...

Familiehusets tilbud til Børnefamilier i Nordfyns Kommune

Forældre er de allervigtigste voksne i børnenes liv. Langt de fleste forældre oplever perioder, hvor forældrerollen kan komme under pres. Familiehuset udbyder forskellige kurser rettet mod forskellige behov:

 

Forældrekursus: i foråret 2019

"De utrolige år" - Er det svært at tackle børnene. Vil de ikke høre efter og er der ofte konflikter

Parfoholdskursus PREP - Er i ved at "vokse" fra hinanden? Er der mange skænderier

Kommunikationskursus i fælles forældreansvar KIFF - Er i som forældre blevet skilt eller er beslutningen om skilsmisse taget - hvordan bibeholder i en god kommunikation og godt samarbejde om jeres børn

Se nærmere beskrivelse under dokumenter->forældrekurser foråret 2019

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag