BørneIntra v2.19

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Børnehuset Mælkevejen er en del at distrikts Søndersøs dagtilbud.

Vores kerneopgave:

  • Skabe trygge og udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.

 

BørnehusetMælkevejen er beliggende midt i Søndersø by.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 3 grupper - Frøene som er for de yngste vuggestuebørn, Spirene som er for de ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn samt Blomsterne som er for de ca 4-5 årige børnehavebørn.

Vi har en dejlig stor, veletableret legeplads med en lille ”skov”, som børnene nyder godt af.

Vi arbejder løbende på at indrette legepladsen med fokus på relationer, leg og læring, for at tilgodese børnenes forskellige interesser og behov.

Vi er en del af "program for læringsledelse" hvis formål er kvalitetsudvikling af dagtilbud.

 

Seneste nyhed...

Hvem bestemmer hjemme hos jer?

Kære forældre

Mandag den 28 januar 2019 kl 18.30 -21.00 inviteres I til fælles forældremøde for alle forældre i distriktet.

 

Sæt allerede nu x i kalenderen, da det bliver en aften, der byder på latter, skæve grin og indsigter i egen forældrerolle. Det er lykkes forældrebestyrelse af få Karin Torp til at komme denne aften. Det var en stor succes sidst og der er kommet mange nye forældre siden - vi håber, mange vil møde op.

 

Endelig program kommer i starten af januar.

 

venlig hilsen

 

Lillian Andersen

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag