BørneIntra v2.16

Velkommen til Mælkevejen

Skiftende billeder

Om Mælkevejen

 

  • Mælkevejen er en integreret institution, dvs. at vi har børn fra 0 til 6 år.
  • Børnene er delt op i tre grupper. En gruppe med de mindste vuggestuebørn, en gruppe med de største vuggestuebørn og de mindate børnehavebørn. En gruppe med de store børnehavebørn.
  • Vi bor i et stort lyst hus, der blev bygget i 2004, med en god legeplads.
  • Vi bor centralt i Søndersø.
  • Vores motto er ”for at behandle børn ens, skal de behandles forskelligt”.

 

Overordnede principper i Mælkevejen

 

For at Mælkevejen skal være et rart og trygt sted at være for børn og forældre, er det vigtigt at den enkelte bliver set, hørt og oplever nærvær og genkendelighed.

  • Vi skal have det sjovt med hinanden, både børn og voksne
  • Vi skal styrke børnenes selvværd gennem succesoplevelser.
  • Vi skal alle have en oplevelse af, at vi er en del af Mælkevejens sociale fællesskab. 
  • Vi lægger vægt på, at alle får motion og frisk luft hver dag. Børnene skal opleve at bevægelse er sjov.

 

Seneste nyhed...

Lille fredagshilsen

Hej Allesammen

Så er hverdagen så småt ved at vende tilbage, og både børn og voksne skal lige vænne sig til en mere fasttømret struktur, efter en dejlig ferie uden andre pligter end dem vi selv har bestemt!                               

Mellemgruppen har stadig en del børn på ferie , derfor har vi ikke arbejdet i de små fordybelsesgrupper i denne uge, vi har alle været sammen og snakket natur , lavet Mariehøns og hygget os meget. Vi har også arbejdet meget med blommerne fra vores blommetræ på legepladsen, vi har samlet, sorteret, spist og lavet blommegrød og poser med frosne blommer.

I næste uge går det løs med fordybelsesgrupperne, overordnet set er temaet : Natur og naturfænomener.

Vi vil i første ombæring beskæftige os med KRIBLEKRABLEDYR og andre små dyr.

Sproget, alsidig personlig udvikling samt sociale kompetencer er de læringsmål vi arbejder med undervejs, og i det hele taget i mellemgruppen.

!. sept. forlader 4 børn mellemgruppen, for at komme ovenpå til storegruppen, det er : Darius, Christoffer, Frida og Fie.

Fra vuggestuen kommer Jasmin og Mellisa, og skal gå i Mellemgruppen, de starter så småt op i uge 33.

Fra uge 33 får vi Karl Emil i jobrotation, han skal være 14 dage af gangen i henholdsvis Mellemgruppe og Storegruppe, startende i Mellemgruppen.

RIGTIG GOD WEEKEND

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag