BørneIntra v2.18

Velkommen til Mælkevejen

Skiftende billeder

 

Vores kerneopgave:

  • Skabe trygge og udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.

 

Børnehuset Mælkevejen er beliggende midt i Søndersø by.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 3 stuer - Frøene som er de yngste vuggestuebørn, Spirene som er de ældste vuggestuebørn og yngst børnehavebørn og blomsterne som er der ca 4-5 årige børnehavebørn.

Vi har en dejlig legeplads med en lille bakke og  ”skov”, som børnene nyder godt af.

Vi arbejder løbende på at indrette legepladsen med fokus på relationer, leg og læring, for at tilgodese børnenes forskellige interesser og behov.

 

 

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag