BørneIntra v2.19

handleplan på baggrund af kvalitetssamtale 2017

Handleplan på baggrund af kvalitetssamtale

 

Med udgangspunkt i de væsentligste punkter fra kvalitetssamtalen skal distriktets ledelse udarbejde en handleplan, hvori der opstilles 3 mål for det fremtidige arbejde med struktur-, proces- og resultatkvalitet. Målene i handleplanen skal tage afsæt i opsummeringen fra kvalitetssamtalen/det pædagogiske tilsyn. Handleplanen skal formuleres i en SMTTE model. Der opfordres til korte og konkrete formuleringer.

 

Max. 1. Side 1

 

Dato for kvalitetssamtalen:

 

Deltagende ved kvalitetsamtalen:

13. 12 2017

 

 

Gitte Høj, Sisse Dohrmann, Anne-Lise Sievers, Christi B. Jensen og Mette Hjorth, Camilla Ærenlund

Sammenhæng

Ved vores kvalitetssamtale - pædagogisk tilsyn er vi blevet obs. på organiseringen af vores pædagogiske arbejde i dagligdagen samt arbejde med handleplaner

Mål

 1. Vi skal organisere os så der bliver mere tid til arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
 2. Vi vil optimere kvaliteten af vore PLF møder
 3. Vi vil skabe transparens i arbejdet med handleplaner

Tiltag

 1. Kortlægning af personalets mødetider og børnenes fremmøde.
 2. Vi vil videreudvikle vores arbejde med ICDP og lave midtvejsevalueringer på vores SMTTE.
 3. Vi vil skabe en platform hvor alle kan tage del i arbejdet med handleplanerne.

 

Tegn

 1. Vi vil se at der bliver skabt tid til arbejdet med de pædagogiske læreplaner og PLF møder
 2. Vi vil se en højere kvalitet i arbejdet med ICDP og at SMTTE modellen bliver brugt som et styringsredskab i det pædagogiske arbejde.
 3. At alle bruger den nye platform til handleplaner

Evaluering

 1. Vi skal kunne se på en ny kortlægning om vi har organiseret os rigtigt.
 2. Evalueringerne sker på personalemøderne
 3. Vi skal kunne se at platformen mere gennemsigtighed.

 

Handleplanen vil fremgå som et bilag til kvalitetsrapporten for dagtilbud.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder