BørneIntra v2.16

Velkommen til Børnehuset Skoven

- En levende institution i Nordfyns Kommune

Skiftende billeder

Børnehuset Skoven er en kommunal 0 til 6–års institution, der er bygget i 2007 , som ligger tæt på centrum i Bogense, men som også ligger midt ude i skoven.

Vi er i efteråret og frem til jul i 2016, under ombygning. Vi få både udvidet og få renoveret næsten hele vores hus. Det er vi meget glade for, da det b.la. betyder at vi få bedre og større garderober, bedre toiletforhold og et dejligt fælleskøkken, med plads til morgenmadsspisning.

Huset er delt op i 4 til 5 børnegrupper, tre børnehavegrupper og en til to vuggestuegrupper.

Vi er ca. 80 børn – i perioder på året 70 børn og i andre perioder 90 børn.

Vi har en stor dejlig legeplads, med plads til mange udendørsaktiviteter.

Seneste nyhed...

referat ad distrikts bestyrelsesmøde

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i distrikt Bogense

Mandag d.20 februar 2017

Tilstede var: Signe bst. medlem, Camilla bst. medlem, Christina bst. medlem, Maria suppleant, Frida suppleant, Jette personale rep. dagplejen, Christina personale rep. Børnehus samt Mette dagtilbudsleder.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Christina, formand

Signe, næstformand

Camilla, bst. medlem.

Det blev besluttet at suppleanterne gerne må deltage i møder og andre arrangementer hvis det er muligt.

Der blev givet information om bestyrelseskursus og børnetopmøde.

Sidste års forretningsplan blev gennemgået og det blev besluttet at den skal tage op på næste bst. møde.

Det blev besluttet at kostpolitik og fødselsdage skal op på næste bst. møde.

Bestyrelsesmøder i 2017.

  • 25. april
  • 22. august
  • 10. oktober
  • Alle dage kl. 19.00 i Børnehuset Skoven

 

Der kan efter behov aftales flere bestyrelsesmøder.

 

Referat. Mette