BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Kernen

Børnehuset Kernen er en integreret daginstitution i Nordfyns kommune. Kernen ligger i et nyt boligbyggeri i Morud by. Institutionen er bygget i 2006/2011. Institutionen ligger tæt på Morud skov.

Skiftende billeder

Børnehaven er normeret til 67 børn. Børnene er tilknyttet 2 basisgrupper: Fillippa og Guldborg. På hver basisgruppe er der børn i alderen 2,10-6 år. Vi har gode fysiske rammer, inde såvel som ude. På vores legeplads findes bl.a. cykelbane, gynger, bålplads, samt værksted. Vi har stor fokus på udemiljøet, hvor beplantningen på legepladsen skaber rum til leg og fordybelse. Indenfor har vi mange små rum hvor børnene kan lege på tværs af grupperne, og hvor de har mulighed for fordybelse i mindre grupper/fællesskaber.

Hver onsdag er der relationsgrupper, hvor vi aldersopdeler børnene på tværs af stuerne.

 

I vuggestuen har vi 24 børn i alderen 0-2,10 år. De er fordelt på 2 grupper: Æbleblomst og Æblekernen. Vuggestuen har deres egne grupperum samt egen legeplads med gynger, sandkasse og ujævnt terræn, hvor motoriske udfordringer afprøves.

Seneste nyhed...

Hilsen fra Gitte Høj Nielsen, Skole og Dagtilbudschef

Kære forældre i Nordfyns Kommune

Vi har på alle måder bevæget os ud på ukendt land med nedlukning af
kommunens dagtilbud og skoler for at undgå smittespredningen af COVID-19.
Jeg takker jer for jeres forståelse og opbakning. Det er imponerende, at så mange
af jer har fundet løsninger på så kort tid. Det har nemlig givet os mulighed for at
tilbyde nødpasning/nødundervisning til de forældre, der enten varetager kritiske
funktioner i samfundet eller på anden måde ikke kan få hverdagen til at hænge
sammen.
Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan Nordfyns Kommunes forældre udviser
samfundssind og tager ansvar for hinanden. TAK til jer.
I skrivende stund opretholdes nødpasning/nødundervisning til og med fredag d.
27. marts 2020.


Ved opstået behov for nødpasning/nødundervisning gælder følgende kriterier
stadig:
1. Børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i såvel den offentlige
som den private sektor og som ikke kan finde anden pasning. F.eks.
ansatte på sundhedsområdet, ældreplejen, politiet og beredsskab.
2. Børn af forældre som ikke kan finde alternativ pasning.


Følgende ledere kan kontaktes ved behov for nødpasning/nødundervisning:
Distrikt Søndersø:
Skoleleder Jan Møller-Iversen – 30591524
Dagtilbudsleder Inge Lise Andersen – 29337589
Distrikt Havrehed (Morud):
Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen – 22938141
Distrikt Bogense:
Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen – 21369208


Venlig hilsen
Gitte Høj Nielsen
Skole og Dagtilbudschef

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag