BørneIntra v2.19.1

Dagplejen Søndersø

dagtilbudsfoto.

Velkommen til Dagplejen i distrikt Søndersø.

 

Dagplejen består af 22 dagplejere - 4 i Skamby og 18 i Søndersø, hver med plads til 4 børn.

Vi har tillige et gæstehus med 3 fastansatte dagplejere og plads til 10 børn. Gæstehuset er beliggende i Børnehuset Mælkevejen, Mejerivej 10, Søndersø.

Gæstehuset er den primære pasningsmulighed ved dagplejernes sygdom, ferie eller uddannelse.

 

Dagplejen i Nordfyns kommune er i gang med et kompetenceløft på 3 moduler, der strækker sig over 6 år. Dagplejerne er på uddannelse 3x1 måned i løbet af de 6 år. Imens passes børnene i Gæstehuset.

Kompetanceløftet har fokus på barnets personlige og sociale udvikling, tidlig indsats, sprog og Motorik.