BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Nordmark

Vores kerneopgave:

 

"At skabe trygge og udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for- og med alle børn, uanset børnenes forudsætninger"

 

Børnehuset Nordmark er beliggende i sammenhæng med Søndersø skolen, afdeling Nordmark. Sammenhængen betyder, at overgangen fra børnehave til skole kan lettes betydeligt, når den tid kommer.

 

Børnehuset Nordmark er bygget i 2008. Huset har store lyse lokaler, som er indrettet og opdelt i forskelllige lege- og læringsmiljøer således, at børnene tilgodeses i deres forskelligheder, interesser og behov.

Den tilhørende legeplads byder på det traditionelle for en legeplads, men sandkasse miljøet med brønd og pumpe er helt unikt, især om sommeren. Udover vores legeplads benytter vi os af skolens lege faciliteter og de omkringliggende områder bla. boldbanen, højen m.v..

 

I Børnehuset er børnene fordelt på to basisgrupper Sommerfugle- og Solsikkerne. I løbet af efteråret "sluses" de ældste børn (kommende skolebørn) i egen gruppe, dette i forhold til før skolestart, i det kommende forår. Udover at være tilknyttet egen basisgruppe "bevæger" børnene sig på tværs af hinanden i huset, både i selvvalgte- og i de mere strukturede aktiviteter f.eks læringsgruppe. Dette for at styrke- og udvide børnenes legerelationer, sikre inklusion og dermed også deres trivsel, udvikling og læring.