BørneIntra v2.19

Dalskovreden

Dalene 42Roerslev5450 Roerslev

Tlf.: 64871010

Log ind med:
Har du NemID eller en privat digital signatur, så kan du bruge NemLog-in.

Indtast brugernavn og adgangskode.

Har du problemer med at logge ind bedes du kontakte personalet i det dagtilbud, hvor barn er indmeldt.