BørneIntra v2.19

Personale info: Dagplejen Sletten
Berit Simonsen
Berit Simonsen

Birgit Holst Jørgensen
Birgit Holst Jørgensen

Brita Pedersen
Brita Pedersen

Eva Sandberg Sloth
Eva Sandberg Sloth

Gitte Bondesen
Gitte Bondesen

Gitte Lykke Valdimarsson
Gitte Lykke Valdimarsson

Ida Thomsen
Ida Thomsen

Inger Kirstine E Lundegaard
Inger Kirstine E Lundegaard

Jane Carstensen
Jane Carstensen

Jane Friis Salzmann
Jane Friis Salzmann

Distriktspædagog

Karin Skovgaard Larsen
Karin Skovgaard Larsen

Karina Lang Sandberg
Karina Lang Sandberg

Pædagog

Ansat i Gæstehus, Kastaniegården.

Laila Rasmussen
Laila Rasmussen

Dagplejer

Lasse Hindse Christiansen
Lasse Hindse Christiansen

Pædagogisk Assistent

Arbejder i Børnehuset Græshoppen, men står for Børneintra i hele distrikt Sletten.

Lotte Bondesen
Lotte Bondesen

Marga Bornhøft Hansen
Marga Bornhøft Hansen

Distriktspædagog

Marianne Have Post
Marianne Have Post

Marlene Langkilde Skriver
Marlene Langkilde Skriver

Tlf.: 27645142

Medarbejder repræsentant i bestyrelsen.

Mette Holst Andresen
Mette Holst Andresen

Mette Malene Rasmussen
Mette Malene Rasmussen

Ansat i Gæstehus, Kastaniegården

Mia Thaarslund
Mia Thaarslund

Pernille Sundby
Pernille Sundby

Adr.: Dagplejen & BH. Minimax Horsebækvej 21-23, 5450 Otterup

Tlf.: 22 22 32 50 (M), 64 82 86 70 (A)

E-mail: psu@nordfynskommune.dk

Rikke Sørensen
Rikke Sørensen

Adr.: Stadionvej 15, 5450 Otterup

Tlf.: 22379244 (M), 22379244 (A)

E-mail: Risoer@nordfynskommune.dk

Susanne Rue
Susanne Rue

Ulla Windfeld-Lund
Ulla Windfeld-Lund