BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Birkemose
Andreas Jensen
Andreas Jensen

pæd. medhjælper

Ann Britt Pedersen
Ann Britt Pedersen

Pædagog

Benedicte Helweg
Benedicte Helweg

Teamleder, afdelingsleder i afd. Tigerhuset

Tlf.: 64828458 (A)

E-mail: bhel@nordfynskommune.dk

Teamleder i afd. Tigerhuset, Super Bruger på Børneintra.

Birte Knudsen
Birte Knudsen

Jeg er ansat som distriktspædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser, og give vejledning på 0 til 6 års området. Jeg er også uddannet Marte Meo Vejleder og laver vejledningsforløb i dagtilbud og familier.

Dorthe Møller Hansen
Dorthe Møller Hansen

Pædagog

Tlf.: 24626867 (M)

Jeg er distriktspædagog og sprogpædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser og give vejledning på 0 - 6 års området, samt at arbejde med tidlig sprogindsats på 0 - 3 års området.

Lise Terkelsen Zobbe
Lise Terkelsen Zobbe

Pæd. leder

Tlf.: 21197734 (M)

E-mail: list@nordfynskommune.dk

Pædagogisk leder Superbruger på Børne-intra Telefontid kl. 8.00-9.00 hver dag. Ellers træffes jeg på mail eller besked.

Lone Lind Frandsen
Lone Lind Frandsen

Pædagogmedhjælper

Niklas Larsen
Niklas Larsen

Pæd. Medhjælper

Pia Eithz
Pia Eithz

Pædagog

Pædagog.

Sanne Mogensen
Sanne Mogensen

Pædagog

Pædagog.

Tine Thode Micheelsen
Tine Thode Micheelsen

Pædagog