BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Mælkevejen
Anita Holmegaard Jensen
Anita Holmegaard Jensen

Pædagogisk asistent

Jeg arbejder som pædagogisk assistent hos blomsterne. Blomsterne er børnehavegruppen i Mælkevejen. Jeg arbejder ud fra den anerkendende pædagogik. Jeg syntes det er enormt vigtigt at være nærværende og se og høre alle børn hver dag. Vi skal have det rart og sjovt i fællesskabet, samtidig med at vi lære en masse i små strukturerede grupper. Når jeg ikke er at finde i Mælkevejen, opholder jeg mig gerne ude i naturen med mit kamera for øje.

Birte Knudsen
Birte Knudsen

Distrikts pædagog

Tlf.: 24665931 (M)

E-mail: Bk@nordfynskommune.dk

Jeg er ansat som distriktpædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser, og give vejledning på 0 til 6 års området. Jeg er også uddannet Marte Meo Vejleder og laver vejledningsforløb i dagtilbud og familier.

Cecilie Mortensen
Cecilie Mortensen

Chanette Agerlund Nielsen
Chanette Agerlund Nielsen

Christian Andersen
Christian Andersen

Pædagog

Jeg er ansat som pædagog i Mælkevejen og TR for pædagogerne i distrikt Søndersø. Jeg blev uddannet som pædagog i sommeren 2016 og har været ansat i mælkevejen siden Juli 2017. To kerneværdier for mig er at være en ærlig voksen og skabe læring af høj kvalitet for det enkelte barn. Når jeg ikke er i børnehaven kan man typisk finde mig under vand med en harpun i hånden eller med hovedet i et bistad.

Denise Lærkegaard Pedersen
Denise Lærkegaard Pedersen

Dorthe Jensen
Dorthe Jensen

Pædagogmedhjælper

Ansat som pædagogmedhjælper i Mælkevejen siden marts 2016. Er tilknyttet blomsterne. Oprindelig uddannet sygeplejerske, erfaring indenfor blandt andet neonatalogi på ouh. Tidligere ansat som pædagogmedhjælper i institution i Odense.

Dorthe Møller Hansen
Dorthe Møller Hansen

Tlf.: 24626867 (A)

Jeg er distriktspædagog og sprogpædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser og give vejledning på 0 - 6 års området, samt at arbejde med tidlig sprogindsats på 0 - 3 års området.

Inge Lise Andersen
Inge Lise Andersen

Dgtilbudsleder

Karina Jensen
Karina Jensen

Pædagogmedhjælper

Lise Terkelsen Zobbe
Lise Terkelsen Zobbe

Melanie Hellesøe Orth Lund
Melanie Hellesøe Orth Lund

Pædagog

Jeg blev uddannet pædagog i 2011 og har været i børnehuset Mælkevejen siden 2012. Jeg er tilknyttet vuggestuen/Frøene.

Mona Plaetner
Mona Plaetner

Pia Larsen
Pia Larsen

Pædagogmedhjælper i fleksjob

Sascha Mateev
Sascha Mateev

pædagog

Simone Stampe Knudsen
Simone Stampe Knudsen

pædagog

Susanne Pedersen
Susanne Pedersen

Pædagogmedhjælper

Jeg er pædagogmedhjælper hos frøene, som er Mælkevejens vuggestue. Hos frøene arbejder vi med tilknytning, tryghed og nærvær. Udfra dette er vores kerneopgave at skabe trygge udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.

Tanja witthøft
Tanja witthøft

Pædagog.

Trine Lange
Trine Lange

Pædagogisk teamleder

Trine Tovborg Hansen
Trine Tovborg Hansen

pædagog

Jeg er pædagog hos Frøene, som er Mælkevejens vuggestue. Hos Frøene arbejder vi med tilknytning, tryghed og nærvær. Udfra dette er vores kerneopgave at skabe trygge udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.