BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Nordmark
Birte Knudsen
Birte Knudsen

Distriktspædagog

Pr. 1. april 2016 er jeg ansat som distriktspædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave bliver at facilitere pædagogiske indsatser, og give vejledning på 0 til 6 års området. Jeg er også uddannet Marte Meo Vejleder og laver vejledningsforløb i dagtilbud og familier.

Dorthe Møller Hansen
Dorthe Møller Hansen

Distriktspædagog

Jeg er distriktspædagog og sprogpædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser og give vejledning på 0 - 6 års området, samt at arbejde med tidlig sprogindsats på 0 - 3 års området.

Freja Salling Engholm
Freja Salling Engholm

Pædagog

Inge Lise Andersen
Inge Lise Andersen

Dagtilbudsleder

Jens Martin Gramstrup Nielsen
Jens Martin Gramstrup Nielsen

Pæd. assistent

Laila Christensen
Laila Christensen

Pædagogisk teamleder

Lise Terkelsen Zobbe
Lise Terkelsen Zobbe

Mersiha Bilanovic
Mersiha Bilanovic

Pædagog