BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Nordmark
Amalie Høj
Amalie Høj

Birte Knudsen
Birte Knudsen

Distriktspædagog

Pr. 1. april 2016 er jeg ansat som distriktspædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave bliver at facilitere pædagogiske indsatser, og give vejledning på 0 til 6 års området. Jeg er også uddannet Marte Meo Vejleder og laver vejledningsforløb i dagtilbud og familier.

Dorthe Møller Hansen
Dorthe Møller Hansen

Distriktspædagog

Jeg er distriktspædagog og sprogpædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser og give vejledning på 0 - 6 års området, samt at arbejde med tidlig sprogindsats på 0 - 3 års området.

Jens Martin Gramstrup Nielsen
Jens Martin Gramstrup Nielsen

Pæd. assistent

Laila Christensen
Laila Christensen

Pædagogisk teamleder

Mersiha Bilanovic
Mersiha Bilanovic

Pædagog

Pia Kingo Madsen
Pia Kingo Madsen

Pædagog

Tina Jeanette Haugsted Marnil
Tina Jeanette Haugsted Marnil

Pædagog