BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Skamby
Amalie Høj
Amalie Høj

Birte Knudsen
Birte Knudsen

Distriktspædagog

Tlf.: 24665931 (M)

E-mail: Bk@nordfynskommune.dk

Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser, og give vejledning på 0 til 6 års området. Jeg er også uddannet Marte Meo Vejleder og laver vejledningsforløb i dagtilbud og familier.

Dorthe Møller Hansen
Dorthe Møller Hansen

Distriktspædagog

Tlf.: 24626867 (M)

Jeg er distriktspædagog i Distrikt Søndersø. Min opgave er at facilitere pædagogiske indsatser og give vejledning på 0 - 6 års området. Herudover arbejder jeg, som sprogpædagog, med tidlig sprogindsats i dagpleje og vuggestue.

Emil Pedersen
Emil Pedersen

Pædagogmedhjælper

Eva Jørgensen
Eva Jørgensen

Pædagog

Henriette Kristine Andersen
Henriette Kristine Andersen

Teamleder, pædagog

Tlf.: 21197933 (M)

Intra - Komme/gåipad
Intra - Komme/gåipad

Jette Villumsen
Jette Villumsen

Pædagogmedhjælper

Lise Terkelsen Zobbe
Lise Terkelsen Zobbe

Susanne Sievers
Susanne Sievers

Pædagog

E-mail: Susi@nordfynskommune.dk